NA på lederplass

Levende kystsamfunn

«Så kan vi andre feire dette med fiskekaker fra Rørvik til middag»

NAMDALSAVISA

De små regjeringspartiene Venstre og KrF er opptatt av å formidle at de utgjør en forskjell i den borgerlige regjeringa til Erna Solberg. Det er ikke bestandig enkelt i den politiske hverdagen hvor en rekke saker er oppe og det i hovedsak er de største partiene som får spillerom i mediene. De to partiene har klart det. I saken om føringstilskuddet som har stor betydning for kystkulturen, -fiskerne og lokale fiskemottak.
 

I praksis ville en uten føringstilskuddet, på noen få titalls millioner kroner, ha ført til at de fleste kystfiskerne langs namdalskysten måtte ha satt båtene på land. For de lokale fiskemottakene, som på Vandsøya, ville ha forsvunnet. Det ville ha blitt ulønnsomt å frakte fangstene til store fiskemottak. Konsekvensene ville ikke ha stoppet der. Daglig leder Ragnvald Pettersen i Rørvik Fisk var klar allerede da forslaget til statsbudsjettet kom, at det kunne bli vanskelig å berge bedriften. En ikke ubetydelig arbeidsplass i Ytre Namdal, og ikke minst, en ypperlig markedsfører av Namdalen for sine populære produkter blant forbrukerne.
 

 


André N. Skjelstad, som er Venstres fiskeripolitiske talsperson, skal ha ros for at han grep tak i dette etter at han oppdaget hva Høyre og Fremskrittspartiet ønsket. Selv om det ikke er snakk om mange millioner kroner, har Skjelstad og KrF sikkert måtte arbeide hardt for å oppnå dette resultatet. For i Høyre og Frp råder tanken om de fri markedskrefter fortsatt fritt.
 

Skjelstad er naturligvis fornøyd med resultatet, og han er på linje med fylkespolitiker Terje Sørvik (Ap) fra Rørvik om at føringstilskuddet både må bli forutsigbar og varig ordning. De politiske partiene på Stortinget ønsker ofte å inngå tverrpolitiske folk og forståelse av saker som har stor betydning for innbyggerne.
 

Sørvik ønsker en slik tverrpolitisk forståelse for betydninga av å ivareta denne kystnæringa, og ikke minst kulturen, som er knyttet opp mot fiske langs kysten. Dette er en sak Sørvik og Skjelstad må bruke sine politiske kanaler til å oppnå. De er i ferd med å lykkes.
 

Så kan vi andre feire dette med fiskekaker fra Rørvik til middag. Et slikt måltid er en fest i seg selv og bør serveres statsminister Erna Solberg neste gang hun besøker Ytre Namdal.