Nå er innholdet i forliket etter Flatangerbrannen kjent

Åtte måneder etter at forliksavtalen etter Flatangerbrannen ble inngått, er innholdet blitt gjort kjent for offentligheten.

FORLIKET GJORT KJENT: Forsikringsselskapene Sparebank 1 Skadeforsikring, If Forsikring, Eika Forsikring og Tryg Forsikring utbetalte cirka 80 millioner kroner til forsikringstakere som hadde fått bygninger og anlegg ødelagt i Flatangerbrannen. Selskapene krevde så regress fra NTE Nett og Gjensidige Forsikring som var nettselskapets forsikringsselskap. Av forliket som ble inngått framgår det at Gjensidige Forsikring betalte ut 35,5 millioner kroner.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Det er Kommunal Rapport, som etter å ha jobbet for en offentliggjøring av forliket i over et halvt år, har fått innsyn i avtalen.