På denne avdelinga har de snudd den negative trenden

Lyser ut kun heltidsstillinger

Helse Nord-Trøndelag er blant helseforetakene i landet med flest deltidsstillinger – men på medisinsk avdeling på Sykehuset Namsos lyses det nå ut kun hele sykepleiestillinger.

TIL NAMSOS FOR Å LÆRE: Helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, var lydhør da Hanne Heglum, Kari Sund Larsen, Anita Aasen, Lill Therese Tufthaug og Tordis Torseth Lande fortalte om sykepleier-situasjonen på medisinsk avdeling på Sykehuset Namsos.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Den positive endringa har vakt oppsikt, og torsdag var helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, på besøk for å høre om endringene.