Politiet skal bytte bygg i Grong: Diskuterer bemanning

Fredag skal politiet ha møte med Grong kommune. Temaet er hvor mange politifolk som skal ha oppmøte i kommunen.

VIL OPPRETTHOLDE POLITIBEREDSKAPEN: Ordfører Borgny Kjølstad Grande kommer ikke til å godta at politiberedskapen i Indre Namdal svekkes ved at det blir færre politi ved avdelingen i Grong.. 

NAMDALSAVISA

GRONG: I et brev til Grong og Namsskogan kommuner informerer politiet om at de fra 2021 vil bytte tjenestested i kommunene. Det vil si at kontrakten med byggeier der politiet har kontor i dag går ut ved utgangen av 2020, og de må finne nye lokaler.