Spesialsykepleier Trude Modell om nedskjæringene ved sykehusene: – Det blir at vi heller ler enn gråter

I en stadig mer krevende arbeidshverdag er sykepleier Trude Modell redd for at kollegaer ved Sykehuset Namsos snart ikke lenger klarer å stå i jobben.

PRELLER AV: – Vi er vanvittig lei av å til stadighet få servert ordet «Innsparingstiltak». Skal jeg være ærlig så føler jeg på at folk ikke klarer å ta inn over seg mer av disse kravene og truslene som har haglet over oss de senere årene, sier spesialsykepleier Trude Modell ved Sykehuset Namsos – om de varslede innsparingene på 110 millioner kroner i Helse Nord-Trøndelag.   Foto: BJØRN TORE NESS

Det er utopi å tro at to sykehus som ligger tolv mil fra hverandre skal bli «ett».

Trude Modell
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mandag vil styret i Helse Nord-Trøndelag etter all sannsynlighet vedta konstituert direktør Tore Åms innsparingsplan – på 110 millioner kroner.