Vil utbedre Geisnes fergekai

Trøndelag fylkeskommune ønsker å sette av 30 millioner kroner for å utbedre Geisnes fergekai snarest.

Utbedres: Geines fergekai kan få et etterlengtet løft. Fylkeskommunen vil sette av 30 millioner kroner til utbedring. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Dette er en viktig sak både for Ytre Namdal og Namdalen generelt for å sikre fergesambandet Hofles, Geisnes og Lund. Med dette får vi fergekaier som sikrer en ferge på samme størrelse som i dag, sier fylkespolitiker Pål Sæther Eiden (H).