Fantastiske Høylandet familieteater

På forholdsvis lille Høylandet klarer de å sette opp forestilling på forestilling med en kvalitet som mye større steder og scener kan misunne dem.

VAKKERT GJENSYN Jenny Øie Haugan spilte Matilda under forestillingen Skarvåt. Hun gjorde det samme når vi fikk gjensyn med glimt fra den forestillinga. 

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Høylandet familieteater setter opp store forestillinger hvert annet år. Egentlig. Men så hadde de lyst til å lage ei lita forestilling i det som de selv beskriver som et mellomår. Sånn bare for å holde interessen vedlike hos de mange ungene som er med. Så lager de ei forestilling som er fullt på høyde med, og kanskje til tider enda bedre, enn de forestillingene de har satt opp tidligere.