Bindal kommune må nedbemanne for 9,4 millioner

I Bindal kommunes budsjett er det foreslått en reduksjon på 9,4 millioner i udefinerte nedbemanning- og omorganiseringstiltak innen 2023.

STRAMT: Rådmann Knut Toresen i Bindal kommune har lagt fram et budsjettforslag som innebærer udefinerte nedbemanningstiltak på 9,4 millioner innen 2023.   Foto: Sturla Nordbøe

NAMDALSAVISA

BINDAL: Rådmannen beskriver i saksframlegget at årets budsjettprosess har vært krevende som følge av endrede rammebetingelser for kommunen. Investeringer i økonomiplanen medfører at Bindal kommune må betale fem millioner mer i renter og avdrag i 2021, 2022 og 2023, enn det de har gjort i 2019.