Bindal skal spare 9,4 mill. på omorganisering og nedbemanning, men vil unngå oppsigelser

Bindal kommune må spare 9,4 millioner som følge av høyere lånerente og endrede rammebetingelser. På nyåret setter kommunen i gang med nedbemannings- og omorganiseringstiltak.

KREVENDE: Rådmann Knut Toresen i Bindal kommune har lagt fram et budsjettforslag som innebærer et omorganiserings- og nedbemanningstiltak på 9,4 millioner innen 2023.   Foto: Bastian Øien Alstad

NAMDALSAVISA

TERRÅK: Rådmann Knut Toresen forteller at årets budsjettprosess har vært krevende som følge av endrede rammebetingelser for kommunen. Dette skyldes blant annet negativ utvikling i demografi og folketall.