Her vil skuterklubben, grunneiere og reindrifta ha skuterløype i Høylandet

Nå er det lagt en plan for løype for rekreasjonskjøring med snøskuter i Høylandet.

rekreasjonsløyper: Høylandet kommune har utredet flere alternative rekreasjonsløyper for snøskuter, men har landet et forslag – der høringsfristen er satt til 3. januar 2020. 

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Flere alternativer til rekreasjonsløyper for snøskuter har vært utredet, men av forskjellige årsaker blitt forkastet.