Rådmann om tospråklig kommune: – Krevende og utfordrende

Røyrvik er i en krevende situasjon i forhold til å ivareta sin rolle som tospråklig forvaltningskommune, mener rådmannen.

TOSPÅKLIG: I sju år har Røyrvik vært tospråklig forvaltningskommune. Men nå er kommunen i en utfordrende situasjon i forhold til sin rolle. Derfor ber rådmann Ola Peder Tyldum at det utarbeides ev evalueringsrapport.   Foto: Bjørn Tore Ness

Det ser ut til at kompetansen samles i større enheter.

Ola Peder Tyldum, rådmann i Røyrvik
NAMDALSAVISA

RØYRVIK: For over ti år siden startet kommunen et forprosjekt i «Utvikling av samisk språk og kulturforståelse i Røyrvik kommune». I 2010 gikk dette arbeidet over i et hovedprosjekt med varighet på to år.