Siri Schiager til minne

MINNEORD
NAMDALSAVISA

Å bera to tradisjonar i seg, arven frå Marmorgården og Skovveien; danninga, manerane, språket, og frå austlandsbygda; det praktiske, enkle, driftige, alt sameint i trua, Siri si sterke, inderlege tru, vår såre, bivrande, hjelpelause tru.