Vil selge dypvannskai til Namdal settefisk

Rådmannen anbefaler salg av dypvannskaia på Nord-Statland til Namdal settefisk. Pris: 250.000 kroner.

VIL SELGE: Her er en skisse over dypvannskaia på Nord-Statland som Namdalseid kommune vil selge til Namdal settefisk.  Foto: Namdalseid kommune

NAMDALSAVISA

STATLAND: 15. januar i år henvendte Namdal settefisk seg til kommunen med ønske om å kjøpe kommunens kai på Nord-Statland.