Tunge krav å innfri for Nord universitet

Har behov for et større fagmiljø

Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet er ikke i tvil om hva som blir den største utfordringa når det gjelder kampen om å beholde universitetsstatusen.

MÅ INNFRI: Prorektor for forskning og utvikling Reid Hole og rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet.   Foto: Johan Arnt Nesgård, T-A

NAMDALSAVISA

STEINKJER: NOKUTs sakkyndigkomite har levert en rapport som blant annet inneholder en liste over hva de mener Nord universitet ikke innfrir av krav i sitt doktorgradsstudie i «Studier av profesjonspraksis».