Unødvendig av rådmann

NA MENER

NA-faksimile 21.november 2019 

«Oppskriften er å redusere det høye sykefraværet.»

NAMDALSAVISA

Ikke uventet har det kommet mange reaksjoner på at rådmann Inge Ryan i sitt budsjettforslag ber politikerne i den nye storkommunen Namsos om å kutte i tilbudet til brukerne av dagsenteret Optimisten. En må spørre om dette var nødvendig.


Namsosbudsjettet:

Inge finner plass til både skolemat og nettbrett

Hvis politikerne i Namsos vil, har de nå sjansen til å innfri et av valgløftene fra valgkampen i det første budsjettet de skal vedta.

 

En trygg havn får føle sparekniven

Gunn Eva og Kjell Roger fant både tryggheten og kjærligheten på Optimisten. – Vi kan vel si at vi er blitt reddet av at dagsenteret finnes, sier kjæresteparet.

 

Kutter i tilbud til de svakeste:

Skammelig av rådmann i Namsos

Den 19.11.19. kan jeg lese på første siden i NA at Namsos kommune ved rådmann satser 8 millioner kroner på skolemat og nettbrett. Det er jo fantastisk, at kommunen har råd til dette.Det er et dårlig signal å sende ut at en tar fra disse brukerne for å få et budsjett til å gå opp. Ved å kutte en 60 prosent stilling sparer kommunen 300.000 kroner, som innebærer redusert åpningstid. Når ikke rådmannsstaben klarer å finne disse midlene, bør politikerne skaffe dem før den endelige budsjettforhandlinga før jul.


Politikerne bør også finne rom for å opprettholde det lille tilbudet de har i dag gjennom aktivitørene. Også denne tjenesten er rammet av den usosiale budsjettkniven til rådmannen. Her rammes blant annet de som har sykdommen demens. Når en foreslår endringer som griper inn i hverdagen til folk, er det lurt å involvere dem det angår. Det kan finnes løsninger som er til å leve med om en snakker sammen. Det handler om respekt og ha evnen til å lytte.


Det er positivt at rådmannen har funnet rom for å gi tilbud om skolemat og nettbrett til elevene. Det hilser nok det politiske flertallet i Namsos velkommen, men det vil nok bli rokeringer på budsjettet etter at politikerne har summet seg. Rådmann viser til områder de er nødt til å sette inn kostnadsbesparende tiltak og er forsiktig med å love nye investeringer. Rådmannsstaben vet nok utmerket godt hvor skoen trykker og hvor en virkelig kan spare penger hvis målet er å gi brukerne av kommunale tjenester bedre tilbud. Oppskriften er å redusere det høye sykefraværet Namsos kommune har slitt med.


Etter andre kvartal i år var sykefraværet i kommunen langt over gjennomsnittet på landsbasis. Ikke overraskende er fraværet høyest i helsesektoren, og det er også et problem på landsbasis.


Likevel er det kommuner som lykkes med å holde sykefraværet nede, noe som gir stabilitet. Politikerne må stille rådmann i Namsos til ansvar på dette området om etatene ikke lykkes.