NOPREC etablerer forskningslab på Matmortua:

Vil gjøre plastsøppel til klingende mynt

Norwegian Plastic Recycling skal bruke ti millioner kroner på å sette standarden for plastgjenvinning.

SETTER STANDARDEN: Med ti millioner kroner på konto skal Helene Lindberg Øyangen og de andre «sirkulærøkonomene» på Matmortua utvikle kompetansen og teknologien som skal til for å skape verdier av enorme mengder plastavfall. 

NAMDALSAVISA

OTTERSØY: Hvert år genererer norsk industri enorme mengder plastavfall. Havbruksnæringa står alene for inntil 30.000 tonn plastsøppel fra rør, slanger, nøter, flyteelementer og tauverk. Det aller meste av avfallet deponeres eller brennes. Noe av søppelet finner likevel vegen til Norwegian Plastic Recycling (NOPREC), som har utviklet landets eneste granuleringslinje for hardplasttypene som brukes i fiskeri- og havbruksnæringa. Råvaren som kvernes ut i enden av granuleringslinja selges i neste omgang kunder som skaper nye produkter av gjenvunnet havbruksplast.