Klokt eller uklokt, herr ordfører?

Faksimile NA 22. november 2019. 

NAMDALSAVISA

Da er vi kommet til den tid av året da virkelighetens verden innhenter våre politikere, nyvalgte så vel som de erfarne. Rådmennene rundt om i kommunene har presentert sine forslag over nye tiltak, hvilke tilbud som skal videreføres eller hvilke tjenester som kan reduseres.

Det dreier seg om å få plass til mest mulig innenfor de rammene som er disponibel ut fra beregnet og forventet inntekt. Det er nå tida er inne for politikerne for å kunne prioritere og/eller omdisponere og for å innfri sine valgløfter.

Min erfaring er at i de aller fleste av kommunene i Namdalen blir rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for de kommende årene, vedtatt uten særlige endringer. Det er rådmannen og hans stab som legger føringene, og som politikerne bifaller. Politikerne lytter stort sett til de økonomiske vurderingene som blir presentert.

Men det er ikke slik i alle kommuner. I både Nærøysund og Namsos ligger det an til dragkamp og endringer. Politikere og interessegrupper kommer på banen og påpeker konsekvenser av forslag som finnes i budsjettet. Med rette, og fullt forståelig - i mange tilfeller.

At en ordfører karakteriserer budsjettforslaget fra sin rådmann som «beklagelig og uklokt», hører heldigvis til sjeldenhetene. Men det var ordene som påtroppende Nærøysund-ordfører Amund Hellesø (Ap) kom med i NA da han kommenterte rådmann Hege Sørlies budsjettforslag.


Ordføreren mener rådmannens budsjettforslag er beklagelig og uklokt

Forslaget om å utsette bygging av Rørvik Spektrum faller ikke i god jord hos Nærøysund-ordfører Amund Hellesø. Han frykter budsjettforslaget skaper splid mellom de gamle kommunene.

 

Bakgrunnen for ordførerens utbrudd var rådmannens forslag om å utsette bygging av den nye idrettshallen på Rørvik – Rørvik Spektrum - til 2023. At en idrettsleder i samme avis «deler ut gult kort» til rådmannen, er akseptabelt. Man kan ikke si det samme om ordførerens karakteristikk.

Tenk deg at du i din jobb har lagt mye arbeid og gjort grundige vurderinger i en av de viktigste arbeidsoppgavene du gjør i løpet av året – og så opplever at «sjefen» karakteriserer resultatet som uklokt? Hva betyr det for motivasjonen og det framtidige samarbeidsklimaet?

Siden Stortinget vedtok at Vikna og Nærøy fra årsskiftet skal bli til Nærøysund kommune har politikerne i begge kommunene nærmest drevet et «kappløp» for å få vedtatt og gjennomført planlagte investeringer. Flere ganger har kommunestyrene i de to kommunene sett bort fra rådmann Sørlies advarsel om at det ikke ville være økonomisk rom for alle investeringene.

Rådmannen beskriver dette faktum på følgende måte i sine budsjettkommentarer:

«Både Nærøy og Vikna har vært særdeles ivrige på å budsjettere og vedta nye investeringsprosjekt uten at det er gjort vurderinger samlet på behov i Nærøysund kommune.»

Tydeligere kan ikke ansvaret plasseres hos de tidligere politikerne på begge sider av «sundet».

Hege Sørlie skal ha ros for at hun har klart å legge fram et budsjettforslag uten ett eneste kutt i tjenestene. Hun vil bruke neste år til å få organisasjonen i den nye kommunen på plass og antyder at det kan være mulig å «hente inn» ti millioner kroner i effektivisering i løpet av 2020. Hun vil bruke neste år for å få kontroll på den økonomiske situasjonen.

Skal man tolke reaksjonene fra flere sentrale politikere i nykommunen, kan det hende at de vil vedta nødvendige omdisponeringer allerede når budsjettet skal behandles. Hvor de skal hente pengene fra, vet vi foreløpig lite om. Men de står foran en vanskelig oppgave de som vil finne de nødvendige millionene til «signalprosjektet», som er beskrivelsen ordfører Hellesø bruker og Rørvik Spektrum.

Vi får håpe at resultatet av det forestående budsjettarbeidet i Nærøysund kan betegnes som «klokt» når Amund Hellesø slår klubba i bordet 17. desember.