Må tære på fondene for å gå i balanse

Mot trangere tider

Overhalla kommune skal investere i overkant av en kvart milliard de neste fire årene. Samtidig må de tære på sparegrisen for å få driftsbudsjettene i balanse.

UTBYGGING: Det er behov for betydelig renovering og økning av kapasiteten ved Hunn skole. Rådmannen anslår investeringsbehovet til anslagsvis 50 millioner kroner, men har ikke funnet rom i budsjettet for 2019 for å starte et slikt prosjekt. Neste år skal det likevel brukes 3,7 millioner kroner på strakstiltak og etablering av en midlertidig brakkerigg ved skolen.  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Store investeringer, forventet driftsunderskudd hvert år de neste fire årene og reduksjon med ni årsverk fram mot 2023 er noen av de viktigste trekkene i forslaget til budsjett og økonomiplan for Overhalla kommune de neste fire årene. Tirsdag behandler formannskapet rådmannens forslag.