– Bare halvparten som har demens får stilt diagnosen

45.000 nordmenn er registrert med en demensdiagnose. Men tallet er trolig dobbelt så høyt.

VARSLER DEMENS-KRISE: – Demens vil bli en av helsevesenets største utfordringer i årene som kommer. Da trengs det demensteam i alle kommuner for tidlig oppdagelse og senere oppfølging, men også klarere og mer ambisiøse standarder for spesialisert og tidlig utredning, sier spesialrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag, Kenneth Ledang fra Namsos.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Dette innebærer at nesten halvparten av personer i Norge med demenssykdom ikke har fått den demensdiagnosen som gir dem tilgang til det tjenestetilbudet de har krav på, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag, Kenneth Ledang fra Namsos, og viser til beregninger fra Alzheimer Europe, som estimerer at det er minst 80.000 personer med demens i Norge.