Stortingspolitiker på besøk i nedleggingstruede Namdal tingrett

– Viktig med nærhet

Medlem av justiskomiteen er kritisk til ei eventuell nedleggelse av Namdal tingrett.

FIKK INFORMASJON: Miriam Hauken (fra venstre), Jørgen Spangen, Emilie Enger Mehl, Per Olav Tyldum, Randi Dille og Steinar Lyngstad hørte etter når sorenskriver Lisa Elin Bech informerte om Namdal tingrett.  Foto: Siri Husby Fiskum

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi har over lenger tid vært redd for at Domstoladministrasjonen gjør endringer som legger til rette for nedleggelser, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) fra justiskomiteen.