Brekk fortsetter i direktørstolen

I statsråd fredag ble Lars Peder Brekk ansatt i nytt åremål som direktør for Brønnøysundregistrene.

NYTT ÅREMÅL: Lars Peder Brekk fortsetter som direktør i Brønnøysundregistrene. 

NAMDALSAVISA

– Jeg gleder meg til å ta fatt på en ny periode og ser frem til å jobbe videre med spennende oppgaver i lag med mange flinke folk i registrene, sier direktøren.

Brekk er ansatt i et nytt åremål på seks år.


 

Brekk startet som direktør for Brønnøysundregistrene i januar 2014 og har i perioden videreutviklet registrenes rolle som et av regjeringas viktigste digitaliserings- og forenklingsverktøy for næringslivet.

- Som registeretat er det mange oppgaver som ligger foran oss i digitaliseringen og forenklingen av Norge. Vi er kommet et godt stykke på vei, men vi må øke tempoet. Det ligger mange muligheter i en datadreven utvikling, blant annet vil samarbeidet mellom offentlig og privat sektor være avgjørende for økt verdiskaping. Her har Brønnøysundregistrene en viktig rolle, sier Brekk i ei pressemelding.


Minst 50 ansatte kan miste jobben i Brønnøysundregistrene

Direktør Lars Peder Brekk sier til Klassekampen at Brønnøysundregistrene befinner seg i en alvorlig økonomisk situasjon.

 

Brekk har det siste året ledet Brønnøysundregistrene gjennom sterk omstilling.

Forvaltningsansvaret for Altinn og Felles datakatalog flyttes til nytt digitaliseringsdirektorat ved nyttår og budsjettsituasjonen er alvorlig.

- Det er utfordrende å være leder i offentlig sektor. Det er sterke effektiviseringskrav og kutt i budsjettrammer, men Brønnøysundregistrene har god omstillingsevne. Vi ruster oss for en sterk posisjon også framover, sier Brekk.