Kommunestyret i Grong må ta upopulære beslutninger

Sammenlignet med 2017 vil Grong kommunes inntekter være redusert med 33 millioner kroner ved utgangen av 2023.

TØFFE TAK: Rådmann Svein Helland har lagt fram sitt 31. og siste budsjettforslag for Grong kommune. Han varsler om at det må tas upopulære avgjørelser for å holde kontroll med kommuneøkonomien.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

GRONG: – På bakgrunn av betydelig svikt i inntektsgrunnlaget relatert til flyktninger og kraftinntekter, samt utgiftsøkninger knyttet til brukere med ekstra behov for bistand, har kommunen store økonomiske utfordringer, skriver rådmann Svein Helland i sitt 31. og siste forslag til budsjett for Grong kommune.