Domstoladministrasjonen sterkt uenig i Senterparti-kommentar

– Helt feil å si at vi ønsker å holde digitaliseringa borte fra domstolene

Domstoladministrasjonen kjenner seg ikke igjen i påstandene fra stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) om utfrysninger blant Namdal tingrett og andre små domstoler.

I FARE: Namdal tingrett står i fare for å måtte legges ned etter at Domstolkommisjonen foreslo å samle hele Trøndelag i én tingrett, med sorenskriver og ledelse i Trondheim.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Da vi ba om penger til prosjektet med digitalisering av domstolene, fremmet vi et ønske om 450 millioner kroner for å digitalisere alle domstolene. Vi fikk 240 millioner til dette prosjektet. Da måtte vi lage ei prioriteringsliste, hvor vi startet med de største. Når Stortinget vedtar et budsjett, så må vi forholde oss til det. Men vi skal fortsette å foreslå dette i årene som kommer.