– Vi har ikke noe valg; vi må gjøre noe med operasjonsstuene på Sykehuset Namsos

Helse Nord-Trøndelag har nå gjenopptatt dialogen med Namsos kommune om kombinasjonsbygg ved Sykehuset Namsos. I midten av desember skal konstituert direktør Tor Åm legge fram planene for styret.

GOD DIALOG: Torsdag møttes konstituert direktør i Helse Nord-Trøndelag, Tor Åm, Namsos kommune ved ordfører Arnhild Holstad og rådmann Inge Ryan for å diskutere framdrifta med etablering av kombinasjonsbygget ved Sykehuset Namsos.  Foto: Namsos kommune

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Nå jobbes det videre fra Helse Nord-Trøndelag sin side sammen med Sykehusbygg for å ta en ny runde på hva som skal inn i et slikt bygg. Da har jeg lagt føringer på at det ikke er fritt fram for alle gode ønsker. Det vi må se på er å samlokalisere sykehusets operasjonsstuer og intensiv- og overvåkningsenheter som i dag er spredt i hele bygningskroppen, sier Åm til NA og legger til: