Sikrer kvikkleirefunn mot ras

Bruker åtte millioner kroner på rassikring

En familie på badetur oppdaget tegn til at en skråning holdt på å rase ut. Nå sikres området.

SIKRER MOT KVIKKLEIRERAS: Kommunalsjef Stig Moum i Grong er glad for at NVE nå har startet arbeidene med å sikre skråninga i bakgrunnen. Den er del av et større kvikkleireområde på Formo, og raser det her kan et stort område rammes. 

NAMDALSAVISA

GRONG: Norges vassdrags- og energidirektorat i gang med å sikre en kvikkleireforekomst på Formo i Grong.