Flere lovbrudd funnet etter tilsyn ved sykeheimer

Da Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med 14 sykeheimer i ti Trøndelags-kommuner, deriblant en i Namdalen, ble det avdekket flere lovbrudd.

AVDEKKET LOVBRUDD: Det ble funnet flest avvik på håndtering av legemidler da Fylkesmannen gjennomførte tilsyn ved sykeheimer i Trøndelag. (ILLUSTRASJONSBILDE)   Foto: Hilde Lillejord, Dagsavisen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Som tilsynsmyndighet mottar Fylkesmannen klager på tjenestene som kommunene gir til beboere på sykeheimer. Klagene er nesten uten unntak fremmet av pårørende.