Namsskogan slår hull på sparegrisen for å bøte på økonomisk hodepine

Som for flere andre kommuner i Namdalen er det ved inngangen til et nytt tiår også i Namsskogan store utfordringer med å få kommuneøkonomien i balanse.

TØFFE TAK: Ordfører Stian Brekkvassmo (til venstre) og konstituert rådmann Bjørn Tore Nordlund har en jobb å gjøre før kommunestyret kan vedta årsbudsjettet for 2020. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: – Rådmannen finner det riktig å påpeke at kommunen i løpet av økonomiplanperioden vil stå overfor store økonomiske utfordringer, heter det i forslaget til budsjett og økonomiplan for Namsskogan kommune.