Lierne har funnet oppskrifta for å få ned sykefraværet

Når folk har det trivelig på jobb er det lettere å møte opp selv om en ikke er helt i toppform.

TRIVELIG PÅ JOBB: Et godt arbeidsmiljø er en viktig del av det å holde sykefraværet så langt ned som mulig. Og et godt arbeidsmiljø betinger et godt samarbeid mellom ansatte og ledelse. Fra venstre: Lisa-Mari Nyborg, Neami Desta og Jannike Hildrum. 

NAMDALSAVISA

LIERNE: Sist vinter startet Lierne kommune et prosjekt for å få ned sykefraværet i kommunen. Bakgrunnen for prosjektet var at kommunen i 2017 hadde et sykefravær på 6,5 prosent, og i 2018 kom de opp på 7,5 prosent. Så lavt er det få kommuner som ligger, men likevel ville Lierne enda lavere. Og det har de greid.