Lukket merdteknologi gir Salmosea sikker og stabil tilgang på fisk

FiiZK (tidligere Botngaard) skal levere en lukket ventemerd med vannrensing til Salmosea. Merden skal benyttes til hold av slaktefisk med PD og lus.

LUKKET: Den lukkede ventemerden installeres ved siden av eksisterende ventemerdanlegg, og benyttes til hold av fisk med PD og lus i forbindelse med sanitærslakting 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: På denne måten unngår slakteriet direktelossing fra brønnbåt i forbindelse med sanitærslakting, og verdifull brønnbåtkapasitet blir frigjort til andre formål.