Tiltalt for grovt bedrageri mot Nav

I over to år oppga mannen feilaktig at han var under utdanning, og fikk urettmessig utbetalt over 630.000 kroner fra Nav, mener statsadvokatene i Trøndelag.

FIKK PENGER: Mannen skal ha oppgitt at han var under utdanning og fått arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader.  Foto: Holm, Morten

NAMDALSAVISA

NAMSOS: 19. desember må mannen i 40-årene møte i Namdal tingrett, tiltalt for grovt bedrageri. Bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at handlinga har voldt betydelig økonomisk skade