Pårørende kritisk til reduksjon i tilbud til de eldre

Pårørende godtar ikke at det eneste faste aktivitetstilbudet på sykeheimen forsvinner.

UTEN AKTIVITETSLEDER: I rådmannens forslag til budsjett er det åpnet for å fjerne ei stilling som aktivitetsleder ved Lierne helsetun. Det liker pårørende og brukere veldig dårlig.   Foto: Erlend Malmo

NAMDALSAVISA

LIERNE: Lierne kommune må spare penger, og i rådmannens budsjettforslag legges det opp til at ei 60 prosent stilling som aktivitetsleder på Lierne helsetun skal bort.