Vil det noen gang ta slutt?

FOR EGEN REGNING:

ER DET MULIG?: Kevin (16) får ikke melde flytting til Lierne med resten av familien såframt at han ikke flytter ut av hybelen i Östersund og bor i Norge i et halvt år. Nok en gang krasjer sunt bondevett med et regelverk som paragrafrytterne kan tolke som de vil. Når skal slikt ta slutt? Bildet er av foreldrene til Kevin, Kim Berglund og Ove Teigen.  Foto: Birger Aarmo

NAMDALSAVISA

Det er bestandig interessant å høre en stortingspolitiker si noe om lovverk, fornuft og byråkrater. Det gjorde Kirsti Leirtrø (Ap) denne uka.

Det handler om saken du kunne lese i NA om Kevin på 16 år. Hybelboeren som ikke får melde flytting fra Sverige til Norge før han har bodd i Lierne med resten av familien i minst seks måneder. Kevins familie flyttet til Norge tidligere i år. Fire i familien kom helskinnet gjennom papirmølla da de meldte flytting. Kevin, som går på videregående skole i Östersund, har blitt en kasteball.

Ordfører Bente Estil (Ap) og Lierne kommune har forbilledlig hjulpet familien med å skrive brev og anket vedtak til regelrytterne i Skatteetaten.


16-åring får ikke flytte over svenskegrensa til Sørli i lag med mora

Kevin må bli i Sverige

Et stivbeint regelverk hindrer 16-årige Kevin å bli norsk.

 

Tar opp Kevins sak med finansministeren

Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) vil ha klart svar fra finansminister Siv Jensen (Frp) om hvordan noe slikt kan være mulig.


Uten at det har hjulpet. Skattebyråkratene står på sitt. 16-åringen må kutte et skoleår hvis han skal få samme adresse som familien.

Hvilken mening gir slikt?

Nå er stortingspolitikerne i Trøndelag koblet på saken. Det var i denne sammenhengen at Leirtrø sa det slik til NA: «Det norske regelverket må være slik at det er mulig å bruke skjønn og sunn fornuft».

Det er sant, men hvor mange ganger har ikke det blitt sagt tidligere? Det dukker stadig opp nye saker hvor sunt bondevett havarerer fullstendig med paragrafer og andre spissfindigheter, som gjøre at den lille mannen i gata blir mindre for hver dag som går.

Vi får tro at finansminister Siv Jensen instruerer skattemyndighetene slik at denne saken blir løst før julefreden senker seg. På nyåret bør så politikerne finpusse lovverket.


Vil se på regelverket:

Kobler Stortinget inn i Kevin-saken

Onsdag skrev NA om 16 år gamle Kevin som formelt ikke får flytte i lag med resten av familien til Sørli. Nå blir hele trøndelagsbenken på Stortinget involvert i saken.

 

Det er lett å forstå at familien føler seg hjelpeløs. Dessverre er de ikke alene om det.

Nav-skandalen er en nasjonal skam. Den vil prege oss i mange år framover og handler om en del av det samme som vanlige folk opplever i møte offentlige etater, som eksempelvis Nav og Skatteetaten.

De har over lang tid bygget en mur for å holde avstand til brukerne, altså deg og meg. Hvordan? Ved hjelp av redusert åpningstid og et digitaliseringsvelde bestående av skjemaer.

Dagens regjering har hatt det så travelt med å gjennomføre reformer, modernisere og effektivisere at de glemmer noe vesentlig. Hvordan de skal få med alle? Hva gjør vi med dem som ikke henger med?

Jeg har benyttet meg at de digitale verktøyene hos Nav og har flere ganger spurt meg selv: Hva mener de nå? Hva skal jeg gjøre for å ikke gjøre noe galt? Hvor finner jeg det? Logge ut? Å spørre dem om råd muntlig er umulig.

Hva med dem som ikke får det til. Å bruke de digitale verktøyene. Jeg tror ikke mora mi er den eneste i landet som er sjanseløs i den digitale verden. Hva er deres rettssikkerhet?

Denne uka kom meningsmålinga som viser at Senterpartiet for første gang i historien er det største partiet i det gamle Nord-Trøndelag. Det må svi langt i hjerterota til Ap-ledere.

Ap og Høyre har tapt og fortsetter å tape velgere. Både i byer og distriktene. En rekke høyrevelgere går til Sp.

Den mest åpenbare årsaken til at Sp har suksess landet over, er at de lytter. Til hvordan folk opplever hverdagen sin etter en årrekke med borgerlig styre. Partiet forstår og vil gjøre noe med det. Sp inngir tillit.

Ap-leder Jonas Gahr Støre beskyldes for å lytte mer på sine rådgivere enn folket på gulvet. Urettferdig? Ingen ild uten ...

Statsminister Erna Solberg lytter ikke engang på sine partifeller i distriktene som roper ut varsko på varsko om at tilliten er i ferd med å forsvinne.

Kanskje hadde de lyktes bedre om de hadde funnet et digitalt skjema og sendt til regjeringskollegiet?