Nå går startskuddet for gang- og sykkelveg på Marøya

Flertallsgruppa på fylket setter av 15 millioner i oppstartbevilgning.

I GANG: Fylkespolitikerne Steinar Aspli og Terje Sørvik beskriver budsjettbehandlinga som startskuddet for gang- og sykkelveg på Marøya, et prosjekt de mener er godt på overtid. De har vært forkjempere for å sette av oppstartbevilgning, og er nå glade for at det settes av 15 millioner i budsjettet for 2020.   Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

MARØYA: Onsdag skal Trøndelagsbudsjettet vedtas av fylkestinget. I det alternative budsjettforslaget fra flertallgruppa på fylket foreslås det at det settes av 15 millioner kroner til fylkesveg 770 på Marøya.