Helse Nord-Trøndelag: Overskridelser på ytterligere 21 millioner

Klinikker i Helse Nord-Trøndelag trenger 21 millioner kroner ekstra for å gå i null neste år.

Tor Åm. FOTO: PÅL MORTEN SKARET  Foto: Pal Morten Skaret

NAMDALSAVISA

LEVANGER/ NAMSOS: Styret i helseforetaket vedtok på styremøtet 18. november et omstillingskravet på 110 millioner kroner for å oppnå en effekt på 55 millioner kroner i 2020.