Innfører nytt regelverk for import av næringsmidler

Fra 2020 kommer det nye regler fra myndighetene når du kjøper næringsmidler fra utlandet.

INNOM LØRENSKOG: Mye av privatimporten i Norge kommer til Norge via Postens Østlandsterminal på Lørenskog.  Foto: Posten

NAMDALSAVISA

NAMSOS: De nye reglene medfører at du betaler merverdiavgift på mat og drikke uansett verdi, samt at noen varer vil få toll og særavgifter, som for eksempel sukkeravgift. Kosttilskudd er også definert som næringsmiddel.