Stengte flyplasser og lavere beredskap

Ved Kristiansand lufthavn Kjevik kunne ambulanseflyet ikke lande for å hente en pasient tidligere i år.
NAMDALSAVISA

Grunnen var at Avinor hadde sagt opp nattevaktavtalen og hadde stengt flyplassen. Ingen kunne stille på kort varsel midt på natten. Pasienten ble i stedet sendt til Oslo i ordinær ambulanse. Dette er bare en av flere lignende episoder den siste tiden fra flyplasser rundt om i landet. Hva er det egentlig som skjer?

EASA, det europeiske flysikkerhetsbyrået, har en regel som sier at flyplassene kan nedgradere sikkerheten til en lavere kategori i inntil 72 timer ved det som kalles «unforseen circumstanse», en uforutsett omstendighet. En lavere kategori betyr at det er færre redningsmannskaper tilstede, noe som igjen fører til at en Boeing 737 ikke kan lande uten at piloten aksepterer at det er redusert beredskap på bakken. Dette er en av de vanligste flytypene i Norge. Denne regelen blir stadig oftere brukt når det er sykdom i brann- og redningsmannskapene på Avinors flyplasser, nå sist ved Bergen Lufthavn Flesland. Piloten valgte da sikkerhet og fløy til Haugesund

For flyplassene er det avgjørende med sikker og stabil drift. Men Avinor følger et spareprogram mot 2021 der de årlig skal spare mellom 400 og 600 millioner. Dette mener de tillitsvalgte fører til svekket beredskap på flyplassene.

Regjeringen krever at Avinor skal kutte utgifter, men reduserte beredskapsfunksjoner er dårlig politikk. Fly må kunne trafikkere norske flyplasser når det kniper, også om natten. Da må man ha avtaler med de ansatte som vil og kan gjøre en ekstrainnsats.

Avinor har flotte mennesker som hver dag arbeider for at folk kommer dit de skal. De sørger for at vi har et næringsliv fra alle steder i hele landet. For dem er sikkerhet og beredskap det viktigste i selskapets virksomhet. Derfor må regjeringen lytte til de tillitsvalgte når de melder sin bekymring. De kjemper ikke bare for lønn og arbeidstid, men for en mest mulig sikker og tillitsvekkende luftfartsnæring i Norge.