Kraftverksbygging til 250 mill. i Indre Namdal:

Namdal Bruk har solgt konsesjonene og leier ut fallrettighetene

Startskuddet har gått for bygging av to nye kraftverk på eiendommen til Namdal Bruk AS. Kraftverkene til en samlet kostnad av 250 mill bygges i Grønndalselva og Fjerdingselva.

KLARGJØRING FOR TUNNELDRIFT: I Grønndalen vil det det i anleggsperioden være en del trafikk over Grøndalsvegen forbi anleggsområdet i forbindelse med transport av stein. Men i følge Knut Berger i Namdal Bruk AS skal de prøve å holde hindringene nede på et minimumsnivå. 

LAGERPLASS: Det skal til sammen bygges tre kilometer med rørgate inn til kraftstasjonen ved Fjerdingelva, og de omlag 140 lastebillassene med rør som skal brukes skal lagres på denne plassen. 

NAMDALSAVISA

TRONES: – Dette er noe vi har jobbet med veldig lenge. Vi har identifisert åtte–ni steder det kan være aktuelt å bygge mindre kraftverk på våre eiendommer, og nå har anleggsarbeidene startet opp på to, sier Knut Berger i Namdal Bruk AS.

Med seg på laget har de selskapet Norsk Omnipower AS som står bak utbyggingene.

– Enkelt sagt gjorde vi alle forberedelsene og alle undersøkelsene som må til før man kan søke om konsesjon og gjennomførte også selve søknaden. Når konsesjonene var på plass, solgte vi dette til vår samarbeidspartner og har leid ut fallrettighetene for et gitt antall år, sier Berger.

Grønndalselva

Det største av de to kraftverkene bygges i Grønndalselva.

– Årlig produksjon vil være på 33 GWh, og investeringene her vil være på om lag 130 millioner, forteller Berger.

Kraftstasjonen blir liggende rett ved Grøndalsvegen, og blir plassert der strykene i Grønndalselva starter.

– I plasseringa av stasjonen har vi blant annet tatt hensyn til Namsblanken. Den går så langt opp som til der strykene begynner, men vi har ikke funnet den lenger oppe. Så ved å plassere stasjonen der, vil ikke den særegne og viktige laksefisken påvirkes, sier Berger.

Det skal bygges cirka to kilometer tunnel for å utnytte de 93 meterne med fall. Det skal også bygges ei ny kraftlinje til Tunnsjødal for å komme til linjenett som tåler tilførsel av så mye ny kraft.

– Vi holder som kjent på med et hytteprosjekt i Skorovatn. I den forbindelse arbeider vi med å få på plass ei ordning der hytteeierne kan få kjøpt lokalprodusert og kortreist strøm fra Grønndalselva. Den snøen de har gått på gjennom hele vinteren, blir vann som produserer strøm som igjen blir brukt som lys og oppvarming i hyttene.

Steinen fra tunnelarbeidet har Namdal Bruk AS også planer for.

– Vi regner med at vi får omkring 40.000 kubikkmeter med stein fra tunnelen. Den steinen skal vi bruke til forskjellige prosjekt i egen regi, og vi håper vi kan få solgt noe av den til blant annet vegprosjekter som skal i gang i området, sier hen.

LAGERPLASS: Det skal til sammen bygges tre kilometer med rørgate inn til kraftstasjonen ved Fjerdingelva, og de omlag 140 lastebillassene med rør som skal brukes skal lagres på denne plassen. 

 

Fjerdingelva

Det andre kraftverket som er under bygging i Fjerdingelva blir litt mindre.

– Prislappen på det kraftverket blir i størrelsesordenen 75–80 millioner, og det skal gi en produksjon på 17,2 GWh, sier Berger.

Her skal det til sammen graves ned tre kilometer med rørgate.

– Rørene har faktisk allerede ankommet Namsos. Etter hvert skal de flyttes opp til et område langt inne i Fjerdingelva på til sammen 140 trailerlass.

I denne utbygginga skal de hente inn vann fra et sidevassdrag.

– Vil kommer til å ha to vannkilder. Det ene er Fjerdingelva og det andre er en av sidebekkene som kommer ned fra Heimdalhaugen. Her oppe ligger det hvert år en stor snøskavl som vil gi vann gjennom hele sommeren uansett vær. Det gis oss bedre tilgang på vann hele året gjennom.

Byggetida for begge kraftverkene er satt til omkring to år.

– Det betyr at vi i løpet av 2021 vil ha to nye kraftverk som produserer ren fornybar energi i Indre Namdal, sier Berger.