Ungdommen på Jøa samles for en god sak

Et tjuetalls ungdommer går sammen for å gi eldre på Jøa en triveligere hverdag.

Konsert for en god sak: Maja Eid Schei og Kristine Schei tok i fjor initiativet til å arrangere julekonsert i Fyret på Jøa. Alle inntektene gikk til tiltak for beboerne på sykeheimen, og responsen var stor. 21. desember gjentar de bedriften.   Foto: Privat

NAMDALSAVISA

JØA: I fjor gikk en stor gjeng ungdommer sammen for å spille julekonsert på Jøa. Det var ikke hvilken som helst konsert, for inntektene gikk uavkortet til trivselstiltak for beboerne på sykeheimen på Jøa.