NA og T-A lanserer ny nettavis for næringslivet i Trøndelag

– Det finnes ingen andre nettaviser som tar trøndersk næringsliv på alvor, sier duoen bak nysatsingen NT24. Det skal de gjøre noe med.

NY NETTAVIS: Elin Sofie Lorvik i Trønder-Avisa og Eystein Fiskum Hansvik fra Namdalsavisa står bak nysatsingen NT24, som skal gi deg alt om trøndersk næringsliv.  Foto: Marius Langfjord, Trønder-Avisa

NAMDALSAVISA

NAMSOS: 3. januar lanseres nettavisa NT24, en heldigital avis som skal skrive om det meste som rører seg i trøndersk næringsliv. Det er Trønder-Avisa og Namdalsavisa som sammen står bak avisa. Elin Sofie Lorvik (36) og Eystein Fiskum Hansvik (42) skal sammen drifte nettavisa.

– Ambisjonen vår er å trekke til oss lesere som kanskje har for vane å bla forbi næringslivsstoffet. Stoffet vi lager skal være relevant for mange, også yngre lesergrupper. Derfor vil tematikk som klima og miljø, innovasjon, nyetableringer og gründerskap være viktig for oss. Dette skal ikke være ei rendyrka avis for næringslivsledere og en engere krets, lover Hansvik, som får hovedansvar for den blå sektoren.

– Det er ulike næringer som er bredere representert i Trøndelag enn andre, og disse har vi tenkt å følge litt ekstra. Eystein tar seg av havbruket, samtidig som landbruk også vil være veldig viktig, sier Lorvik.

Skal dekke hele Trøndelag

Selv om det er de to nordtrønderske avisene som står bak, vil NT24 ta for seg nærings- og arbeidsliv i hele Trøndelag.

– Det handler om å ta en rom som ligger åpent. Det finnes ingen andre nettaviser som tar trøndersk næringsliv på alvor. Det har vi tenkt å gjøre noe med, lover Lorvik.

– Jeg er overbevist om at vi skal komme over mange interessante personer og gode historier, sier Hansvik.

Ved oppstart er det de to som skal stå for det aller meste av innholdet.

– Å være i hver eneste krink og krok av Trøndelag fra starten av, kan vi ikke love, men ambisjonen på sikt er helt klart å komme dit, sier Lorvik.

– Vi skal legge stein for stein, så skal vi raskt utforske regionene som omgir oss, utover Namdalen og Innherred, sier Hansvik.

Vært aktuelt siden 2015

Sjefredaktør i Trønder-Avisa og konsernsjef i TA-gruppen forteller at styret så tidlig som i 2015 behandlet spørsmålet om å etablere en digital næringslivsavis for Trøndelag. På grunn av oppkjøpet av Namdalsavisa sommeren 2015 ble planene lagt på is inntil prosessen med å overføre avisa i Namsos til Trønder-Avisas systemer og plattformer var gjennomført.

– Sommeren 2017 ble det kjent at eierne hadde igangsatt en prosess rundt eierskap og framtidige samarbeidskonstellasjoner for avisene i TA-gruppen. Vi konkluderte med at vi ville avvente utfallet av dette før vi gikk videre med planene for NT24.no. Som de fleste har fått med seg trakk denne prosessen i langdrag, inntil den havarerte i vår, og i høst følte vi at det var på tide å gå videre. De siste månedene har en egen gruppe jobbet målrettet for å få alt klart innen fristen, og først for noen dager siden var vi kommet så langt med de tekniske løsningene at vi var sikre på at lanseringsdatoen 3. januar var helt trygg, forteller Moen til Trønder-Avisa.

Samarbeid med NA

Den nye avisa er et samarbeidsprosjekt mellom NA og Trønder-Avisa. Fra starten av vil den ha journalister i Ytre Namdal og på Steinkjer, men sjefredaktøren forteller at ambisjonen er at man skal ha redaksjonell tilstedeværelse i så vel Trondheim som i det gamle Sør-Trøndelag i løpet av ikke alt for lang tid.

– Da vi første gang startet å jobbe med dette var nok tanken å begrense det til det naturlige nedslagsfeltet til NA og Trønder-Avisa – som er den delen av Trøndelag vi kjenner best. Men siden den gang er Trøndelag samlet til ett fylke, og vi ser at regionaliseringen går raskt og at det på mange måter blir unaturlig å sette et skille ved den gamle fylkesgrensa. Dette ble ytterligere tydeliggjort da vi begynte å gå litt dypere inn i det rent journalistiske. Vi har en blå akse i Trøndelag som følger hele kysten, og hvor man aldri har hatt noen grense mellom nord og sør. Dette inkluderer havbruk, tradisjonelt fiske, verftsindustri og ikke minst bedrifter som leverer til alle aktører i blå sektor. Så har vi en industriakse som går fra Innherred til nye Orkland, en raskt voksende turistnæring som går fra nord til sør, øst til vest – og vi har selvfølgelig forskningsmiljøene i Trondheim. Da har jeg ikke nevnt landbruket – som i Trøndelag er en allestedsnærværende og enkelte steder dominerende næring. Alt dette henger tett sammen, så selv om vi starter i nord og vi i utgangspunktet vil ha størst dekning i det gamle nordfylket, er ambisjonen at vi i løpet av noen måneder skal bevege oss sørover, sier John Arne Moen.

Inkludert for abonnenter

Alt av innhold på NT24 vil automatisk være tilgjengelig for alle som abonnerer på Trønder-Avisa og/eller Namdalsavisa. I tillegg vil det bli mulig å tegne et eget NT24-abonnement.

– En del av sakene vil speiles på nettavisene til T-A og NA, og noe vil også havne i papiravisene. Men vi er i all hovedsak ei nettavis, og man må inn på NT24 for å finne alle sakene, sier Elin Sofie Lorvik.