Mevassvik med i ekspertutvalg

– Det er veldig artig å bli spurt om å bidra inn i dette utvalget, sier Anne Marit Mevassvik. 

NAMDALSAVISA

Kulturrådet har oppnevnt et rådgivende utvalg som skal kartlegge muligheter og utfordringer i kunst- og kulturlivet i årene som kommer. Målet til det nye utvalget er å bidra til en styrket kunst- og kultursektor med fokus på økt inntjening.

En av dem som har blitt plukket ut til å være med i utvalget er overhallingen Anne Marit Mevassvik, som til daglig er direktør ved Stiklestad nasjonale kultursenter.

– Det er veldig artig å bli spurt om å bidra inn i dette utvalget. Jeg ser fram til en spennende prosess som jeg tror vil gi ny og viktig kunnskap, sier Mevassvik.