Heder til kirketjener og kantor

Etter den høytidelige åpninga av Rørvik kirke ble Inge Kvernvik og Dan Ramstad overrasket med medalje.

LANG OG TRO TJENESTE: Dan Ramstad og Inge Kvernvik fikk begge utdelt medalje for lang og tro tjeneste etter åpninga av Rørvik kirke.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Da den høytidelige åpninga av nykirka var over, tok kirkeverge Svein Kåre Johansen ordet og ba Inge Kvernvik og Dan Ramstad om å komme opp.