Målrettet næringsarbeid virker

123 nye arbeidsplasser så langt

Skatteinngangen i Lierne har gått opp med 2,7 millioner. Det er et tegn på at det er skapt mange nye arbeidsplasser de siste årene.

ØKER KOMPETANSEN: Ved hjelp av de mulighetene som ligger i omstillingsarbeidet i kommunen har Lierne Tre brukt mye tid på å videreutdanne egne ansatte. Peter Sundvik, Gunn Anita Westum, David Wikstrøm, Torbjørn Oppheim, Morten Holand, Erik Mathias Fjelde, Jon Magne Havstein, Nils Gunnar Svanstrøm, Ørjan Avdem, Jonny Kongsmo, Tor Edvard Skjelhaug, Jon Morten Estil, Pål Holand, Bjørnar Holand og Kjell Westum.  Foto: Bengt Steinar Nordbakk

NAMDALSAVISA

LIERNE: Da omstillingsarbeidet i Lierne startet hadde de et hårete mål om at det skulle skapes 130 nye arbeidsplasser i fjellkommunen. Nå når omstillingsarbeidet går mot slutten viser fasiten at det så langt er skapt 123.