Sigurd Pettersen til minne

NAMDALSAVISA

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Sigurd Pettersen døde lille julaften, han ble bare 57 år gammel. Sigurd kom inn i Namsos fotballen som trener for småguttelaget i 2003, året etter ble Sigurd sportslig leder og fra høsten 2004 og ut 2009-sesongen var han styreleder i NIL fotball. Senere var han også oppmann for A-laget. I 2007 fikk Sigurd NIL fotball`s hederspris for sin innsats i klubben.