Under åpen himmel:

Fremdeles spor etter Tsjernobyl

Helt siden atomulykka i Tsjernobyl 1986 har nivåene av radioaktivitet i Norge vært overvåket. Nå er nivåene stort sett lave, men overvåkinga fortsetter.

OVERVÅKES ENNÅ: Rein og sau overvåkes ennå i utvalgte kommuner i Namdalen for å se om det fremdeles er spor av radioaktivitet fra Tsjernobyl-ulykka. 

NAMDALSAVISA

BØRGEFJELL: I dagene og ukene etter den katastrofale ulykka ved reaktor fire ved Tsjernobyl kjernekraftverk natt til 26. april 1986, kom det store mengder radioaktivt nedfall mot Norge, ikke minst mot Namdalen.