Hørte du hva jeg sa?

NA SPALTIST - HELSE

Illustrasjonsbilde  Foto: Espen Fossland

NAMDALSAVISA

Når barn ikke hører hva du sier, handler det som oftest om manglende oppmerksomhet eller selektiv hørsel. Altså, at de ikke hører mas eller setninger som inneholder rydding, grønnsaker eller legging. Men for noen handler det om at de faktisk ikke hører.

Årsaker

Den vanligste årsaken til nedsatt hørsel hos barn skyldes væske i mellomøret, typisk i forbindelse med ørebetennelser eller perioder med mye snørr. God gammeldags voks i øregangen kan også gjøre det vanskelig for lyden å nå inn til trommehinnen.

Nedsatt hørsel kan også skyldes permanente forandringer inne i hørselssystemet som gjør at lyden blir dårligere eller helt borte. En annen mulighet er at det er skader eller feil på nervene som signaliserer fra hørselssystemet og opp til hjernen. Hvert år er det anslagsvis 2–3 per 1.000 fødte barn som får påvist denne typen varig, moderat til alvorlig hørselstap, ofte når de blir testet som nyfødt på fødeavdelingen. Hørselstapet kan ligge i ulike frekvensområder som gjør at barnet ikke hører bestemte typer lyder, som for eksempel diskant- eller basslyder.

Det kan være vanskelig å oppdage hørselsproblemer hos barn fordi de er små og utrolig tilpasningsdyktige. Følgende kommer noen tegn som kan vekke mistanke om nedsatt hørsel.


 

Avhengige av synet

Synet er den sansen som best kompenserer for nedsatt hørsel. Ved hjelp av synet kan vi oppfatte kroppsspråk, bevegelser og lek. Barn med nedsatt hørsel blir ofte gode til å lese situasjoner ved hjelp av synet, også å lese på munnen. Derfor bør man være ekstra oppmerksom på barn som ikke hører hva du hvisker bak ryggen eller som er avhengig av å se munnen din for å forstå hva som blir sagt, ikke snur seg etter lyder i rommet eller ikke skvetter ved brå lyder.

Manglende språkutvikling

Noen barn tar seg god tid før de begynner å prate, men for barn som snakker veldig utydelig og hvor det ikke ser ut til at det bedrer seg, bør alltid hørsel vurderes. Jo tidligere hørselsvanskene oppdages, jo bedre. Fordi småbarn er helt avhengige av å lære mange nye ord i en rivende utvikling. En toåring forventes å kunne 100-250 ord, mens ved tre år skal ordforrådet ha økt til 500–900 ord. Alle disse ordene er nødvendige for å utvikle og avansere språket videre.

Vansker i lek

Det er selvfølgelig vanskelig å leke mor, far og barn dersom du ikke hører hva som blir sagt. Lek som krever ord og språk blir ofte vanskelig for barn som hører dårlig. Noen kan derfor trekke seg unna denne type lek. Andre kan løse situasjonen ved å ta fullstendig styring for å forsøke å gjøre familieidyllen om til en mer fysisk og forståelig lek.

Misforståelser og frustrasjon

Det er selvfølgelig svært frustrerende å ikke bli forstått eller å ikke få til å delta helt og fullt i det sosiale. Frustrasjonene ligger gjerne også hos de voksne som opplever at de ikke når helt inn eller forstår barnet. Det å kunne uttrykke seg og bli forstått av andre er nødvendig for alle mennesker. Nedsatt hørsel påvirker kommunikasjonen i hele familien og i hverdagen til barnet. Heldigvis finnes det forskjellige hjelpemidler som høreapparat, tegnspråk og cochleaimplantat, noe gjør at mennesker med hørselstap kan leve tilnærmet vanlige liv.

Å oppdage hørselsproblemer tidlig er viktig, derfor er hørsel et av områdene som helsestasjonen er særlig opptatt av og vil være noe helsesykepleier vurderer på alle kontroller. Du kan også selv be om en sjekk på helsestasjonen dersom du har mistanke om at barnet ditt hører dårlig. Helsesykepleier kan henvise videre til spesialisthelsetjenesten for en grundig vurdering.


Idas tips

Vi omgir oss til enhver tid med lyder, gjerne uten at vi tenker på det, men det er verdt å tenke på at støy oppleves annerledes ved hørselstap enn ved normal hørsel. Vaskemaskin, radio, knitring i papir, stoler og bord som trekkes mot gulvet, klær i bevegelse, hosting, harking og slafsing lager lyd og gjør det vanskelig å skille ut stemmen man vil høre.

I en situasjon med flere er det viktig å legge til rette for at det du vil si, når helt frem. Du kan sikre deg dette ved å påkalle personens oppmerksomhet ved å si navnet først, vente med å snakke til du har oppmerksomheten og er fysisk nær personen. Dersom man er flere er det fint (for alle) at man (etter beste evne) snakker en om gangen. Mimikk, kroppsspråk og gestikulering kan også gi fin visuelle støtte.

De aller fleste setter pris på å ha oversikt over hva som skal skje i løpet av en dag. Legg derfor til rette for forberedelser, som skaper forventninger og glede. Siden muntlige beskjeder kanskje ikke blir oppfattet er det viktig med oversikt. Få hendelser til å henge sammen og understrek årsak/virkning eller mangel på sammenheng.

Humor er en viktig grunnstein, særlig i kommunikasjon som krever litt ekstra. Fordi det å smile og le av noe sammen kan ufarliggjøre og skape fellesskap.