Inngår torskeavtale som kan bety opp mot 35 nye arbeidsplasser

Namdal Settefisk og Namdal Torsk har inngått et samarbeid med Norcod om drift, slakting, videreforedling og salg av oppdrettstorsk.

STOR KONTRAKT: Kåre J. Devik i Namdal Settefisk tror det nye samarbeidet med Norcod vil ha stor betydning for Namdalen – og sier første utsett er planlagt ved Namdal Settefisk sin lokalitet på Otterøya i løpet av januar i år.  Foto: Espen Fossland

NAMDALSAVISA

OTTERØYA: Administrerende direktør i Namdal Settefisk AS, Kåre J. Devik, forteller at samarbeidet er en av de største avtalene de har inngått med et enkelt firma – og vil ha stor betydning for otterøybedriftens planer og satsing framover på oppdrettstorsk, slakting og videreforedling.

– Salget av den produserte fisken skal gjennomføres i samarbeid med Sirena group. Vårt mål på lang sikt er å nå et slaktevolum på rundt 30.000 tonn sammen med Norcod, forteller Devik.


Namdal Settefisk sertifisert i fint selskap

Namdal Settefisk først i Namdalen til å bli sertifisert til å produsere laks etter den franske kvalitetsstandarden Label Rouge.


– Stort marked for torsk

Første utsett er planlagt ved Namdal settefisk sin lokalitet på Otterøya i løpet av januar i år – og Devik tror det nye samarbeidet med Norcod vil ha stor betydning for Namdalen.

– Det betyr også mye for vår utvikling av torskeoppdrett, sier han.


Fakta
  • Namdal Seafood AS er datterselskapet og 100 prosent eid av Namdal Settefisk AS.
  • Det er Namdal Seafood som skal stå for slaktinga i Flatanger – det som tidligere var Nesset fiskemottak.
  • Namdal Settefisk AS konsern omsatte i 2018 for 105,5 millioner kroner med et resultat før skatt på 22,4 millioner kroner.
 

Norcod har med seg Sirena – som er en stor dansk aktør innen salg av sjømat. I tillegg har Norcod som mål å bli en verdensledende produsent av oppdrettstorsk i henhold til de høyeste bærekrafts-standardene. Det er et stort marked for fersk torsk hele året. Samtidig øker etterspørselen etter bærekraftig produsert, helsefremmende protein globalt.

– Hva betyr samarbeidet økonomisk?

– Når det gjelder kroner og øre er det litt tidlig å si. Men det er meget bra for både lokalsamfunnet her på Otterøya og Jøa at vi nå kan se at vi har med en aktør som får solgt et ferdig produkt ut i verden til en hyggelig pris, og at vi da får drift på våre lokaliteter etter hvert, sier Devik til NA.


Nå er det liv igjen på fiskemottaket

I år blir det igjen juletorsk fra Nesset. Kåre J. og Odd Devik i Namdal Settefisk AS satser for fullt i Flatanger, og nå har også Mattilsynet gitt grønt lys for mottak av kongesnegler og krabbe.

Vil selge dypvannskai til Namdal settefisk

Rådmannen anbefaler salg av dypvannskaia på Nord-Statland til Namdal settefisk. Pris: 250.000 kroner.


Nye arbeidsplasser

I dag har Namdal settefisk en fast ansatt på slakteriet. Dette samarbeidet kan bety vesentlig flere ansatte.

– Vi snakker fort mellom 18-35 flere ansatte, alt etter om vi må kjøre skift eller ikke på fabrikken, sier Devik.

– Det vil også bety mye for lokalsamfunnet i Flatanger at vi da får liv og røre i slakteriet på Vik igjen – og sikret råstoff inn til slakt. Norcod skal slakte alt av fisk som skal produseres der og den fisken vi selv skal produsere.

Det er også innledet et samarbeid mellom Norcod AS og Namdal Seafood AS – et datterselskap av Namdal settefisk – som gjelder slakting av den produserte torsken. Målet er at man i løpet av 2023 vil kunne slakte og videreforedle torsk året rundt ved Namdal Seafood sine lokaler i Flatanger.