Naturen akkurat nå

Mikkel musefanger

Nøkkelen til revens framgang og suksess ligger i dens evne til å tilpasse seg høyst ulike miljø og forhold: En dag forsyner den seg av søppelkassa di, mens den neste dag er en profesjonell plyndrer av storfuglreir. Men om vinteren er den først og fremst en musejeger.

  Foto: Tegning:

NAMDALSAVISA

Mikkel er på musejakt og svinser rundt for å komme over ferske spor. Av og til borer han nesa ned i snøen for å forsterke lukta fra smågnagerne som lever i sitt gangsystem under snølaget.