101 ganger måtte brannvesenet slokke branner i Namdalen i 2019

Nedgang i brannoppdrag – økning av helseoppdrag

Brann og ulykker utgjør halvparten av alle meldinger til brannvesen i Namdalen i 2019. En av tre meldinger var falsk alarm. Mens andre helseoppdrag viser ei markant økning de to siste årene.

GODT SAMARBEID: Brannsjefene Tommy Tørring- Namdal brann og redningsvesen, Håvard Sæther - Namsos brann og redningsvesen og Frode Bjørhusdal - Namsos brannvesen, sier at både når det gjelder samarbeid, utstyr og kompetanse har brannvesen i Namdalen fått et solid løft de siste årene.   Foto: Espen Fossland

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Fjoråret utmerket seg ikke spesielt med tanke på totalt branner og ulykker, selv om det er gledelig at oppdrag i kategorien branner og brannhendelser har gått betydelig ned sammenliknet med året før, oppsummerer brannsjefene Håvard Sæther, Tommy Tørring og Frode Bjørhusdal.