NA HELG:

Ser du kjentfolk fra før i tida?

Her er noen bilder fra Før i tida.
NAMDALSAVISA

BJRUM FØR KRIGEN: Svært mye har skjedd på Bjørum over en periode på 90 år. Bildet er fra midten av 30-tallet og viser fra venstre: Hildrum-gården, gartneriet og Per Hildrums bolighus. Husmannsplassen Mikal-Bjørum ser vi så vidt helt nederst til venstre i bildet. Ute på Bjørumsjordet, hvor boligfeltet Svenskbyen ligger i dag, skimtes Havigs sommerfjøs. Her kom de første husene opp vinteren 1940–41. I bakgrunnen ser vi Spillumsholmen og Spillumstranda.   Foto: Mittet/Nasjonalbiblioteket

FREDSDAGEN: Disse karene er avbildet på Sklett-gården i Grong fredagsdagen 8. mai 1945. Humøret var naturligvis på topp den historiske dagen og tyskernes kapitulasjon ble markert med en salutt. Fra venstre: Gjermund Jørum, Sverre Sklett, Oskar Flyum og kontrollassistent på meieriet Jan Fjeldstad fra Leka. Bildet har vi fått låne fra Jan Leo Fjeldstad. 

NOSTALGISK TOGTUR: Under laksfestivalen i Grong i 1988 ville NSB kjøre til samme priser som den gangen lokaltoget mellom Namsos og Grong var en daglig foreteelse. Om du ønsket å ta toget var det bare å møte opp på din gamle stasjon og rekke ut hånda, fortalte jernbanefullmektig og festivalkoordinator Rune Molberg (nederst) og lokfører Arnulf Einang.   Foto: BJØRN SIGURD LARSEN