Frykter økt arbeidslivskriminalitet i Namdalen

Milliardbeløp unndras skatt

LO og Fellesforbundet i Namsos mener sentraliseringa av skatteoppkreverkontorene kan føre til økt arbeidslivskriminalitet og mer svart arbeid ute i distriktene.

BEKYMRING: LO leder Hanne Lise Fahsing og Knut Skåle i Fellesforbunder frykter økt arbeidslivkriminalitet i Namdalen når skatteoppkreverfunksjonen overføres til staten 1. juni. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg får sikkert to-tre tips hver måned om svart arbeid, brudd på bestemmelser med tanke på skatt og arbeidsgiveravgift, og det vi kan kalle trygdesvindel direkte knyttet til arbeidsliv her i Namdalen, sier Knut Skåle i Fellesforbundet i Namdalen.